Zazdrość

„zazdrość jest chciwością”

[Poza ciszą – Carroll Jonathan]

„Kogo płomień zazdrości otoczy, ten na koniec, jak skorpion, zatrute żądło skieruje przeciw sobie”

[To rzekł Zaratustra – Nietzsche Friedrich]

„Zazdrość fizyczna to skutek wyobraźni i zarazem sąd nad sobą”

[Upadek – Camus Albert]