Upadek w czas

Cioran Emilé M.
[strony podług: Wyd. Aletheia, Warszawa, 2008.]

„być człowiekiem to coś bardziej nienaturalnego niż być w ogóle”

[s. 6]

„Nawet pokrzywa oddycha […] Bogiem i napawa się nim; tylko człowiek w nim się dusi”

[s. 11]

„Zwierzę rozumne jest jedynym zwierzęciem zbłąkanym, jedynym, które miast trwać w swej pierwotnej sytuacji uwzięło się, aby wykuć sobie inną, jakby na przekór swym interesom i jakby bluźniąc własnemu wizerunkowi”

[s. 20]

„zwycięstwo osiąga się przez rezygnację”

[s. 47]

„Jedno złudzenie mimo wszystko zatrzymasz – uporczywe, nie do wykorzenienia przeświadczenie, że nie masz żadnego złudzenia”

[s. 90]

„Żyjemy wyłącznie dzięki niedostatkowi wiedzy. Gdy już  w i e m y, odchodzimy od wszystkiego. Póki trwamy w niewiedzy, póty pozory mają się dobrze i zachowują cień jakiejś nienaruszalności, która pozwala nam je kochać i nienawidzić, i zmagać się z nimi”

[s. 147]