Transformacja przez tantrę

Osho
[strony podług: Wyd. NOWY HORYZONT, Warszawa, 2010.]

„Jeśli jesteś uporządkowany, wtedy cały świat jest uporządkowany dla ciebie. Kiedy jesteś w harmonii, wtedy cała egzystencja jest w harmonii dla ciebie. Kiedy jesteś w zamęcie, wtedy cały świat jest zamętem. Porządek nie może być fałszywy, nie może być narzucony. Kiedy narzucasz sobie jakiś porządek, stajesz się po prostu rozszczepiony; w głębi trwa zamęt”

[s. 9]

„jeśli naprawdę chcesz wyjść poza świat, wejdź w świat głęboko”

[s. 66]

„Prawda nie jest doświadczeniem […] Prawda jest doświadczaniem […] Jest poznawaniem, nie wiedzą”

[s. 80]

„Miłość jest świątynią Boga”

[s. 110]

„w chwili, w której pojawia się ksiądz, religia ulega zepsuciu […] Do Boga można dojść tylko bezpośrednio. Nie ma drogi pośredniej. Nie możesz iść poprzez kogoś innego, ponieważ Bóg jest bezpośredniością, Bóg jest tu i teraz, już cię otacza. Wewnątrz, na zewnątrz jest tylko Bóg”

[s. 190]

„Smakuj Boga w każdym smaku […] Wejdź całkowicie w dotyk ponieważ wszystko, czego dotykasz, jest boskie […] Obserwuj dziecko […] Kiedy patrzy, staje się oczami […] Kiedy słyszy, staje się uszami”

[s. 197]

„Jeśli poznałeś Boga, wtedy, gdziekolwiek idziesz, stąpasz po świętej ziemi. Wtedy, cokolwiek widzisz, widzisz Boga. Wtedy, kogokolwiek spotykasz, spotykasz Boga”

[s. 270]

„Kiedy naprawdę staniesz się wyzwolony – wyzwolony z wszelkiego słusznego i wszelkiego niesłusznego, wyzwolony z wszelkiego dobrego i wszelkiego złego – wtedy jesteś nie tylko wyzwolony z niewoli, ale jesteś wyzwolony z samego wyzwolenia”

[s. 276]

„miłość i wolność to dwie nazwy dla tej samej rzeczy”

[s. 303]