Traktat o zasadach ludzkiego poznania

Berkeley George

„Potrzeba nam tylko odsunąć zasłonę słów, aby posiąść najdorodniejsze drzewo poznania, którego owoc jest wyborny i znajduje się w zasięgu naszej ręki”

[0, 24]

„wszystkie rzeczy, jakie istnieją, istnieją tylko w umyśle”

[1, 34]

„Bóg, zamiast popychać nas do wiary w swoje istnienie, zdumiewając nas nieoczekiwanymi i zaskakującymi zdarzeniami, woli przekonywać nasz rozum o Jego przymiotach poprzez dzieła przyrody, odsłaniające przed nami tak wiele harmonii i pomysłowości, które w sobie kryją, i stanowiące tak przejrzyste znaki mądrości i dobroci ich Twórcy”

[1, 63]

„gdyby ludzie zdali sobie sprawę z tego, że słońce, księżyc i gwiazdy oraz każdy inny przedmiot poznania zmysłowego są jedynie wrażeniami w ich umysłach, niemającymi innego istnienia, jak tylko będąc postrzegane, z pewnością nigdy by przed nimi nie padli na twarze, aby oddawać cześć własnym ideom, ale raczej skierowaliby swój hołd ku temu Wiecznemu Niewidzialnemu Umysłowi, który stwarza i podtrzymuje w istnieniu wszystkie rzeczy”

[1, 94]

„ciała, jakąkolwiek by miały budowę czy strukturę, są wyłącznie biernymi ideami w umyśle, który jest od nich bardziej odległy i bardziej się od nich różni niż światło od ciemności”

[1, 141]

„rzeczy, rozpatrywane same w sobie, wydające się złem, posiadają naturę dobra, kiedy się je rozważy w powiązaniu z całym systemem stworzenia”

[1, 153]