Tao Te Ching

Lao-tzu

„mędrcy […] działają nie robiąc nic i nauczają nie używając słów”

[II]

„z Bytu płyną korzyści […] dzięki Nicości można ich doświadczyć”

[XI]

„Porzućcie dobroduszność i etykę, a ludzie znów będą się kochać”

[XIX]

„Kto, wiedząc, co to jasność, trzyma się ciemności, świeci przykładem dla świata”

[XXVIII]

„tylko poprzez obojętność można posiąść świat”

[LVII]

„Niedola jest podporą szczęścia, szczęście jest kryjówką niedoli”

[LVIII]

„Czyń wszystko, nie robiąc niczego”

[LXIII]

„Wiedzieć, a myśleć, że się nie wie, to największe osiągnięcie. Nie wiedzieć, a myśleć, że się wie, to jakaś choroba”

[LXXI]

„Kto posiadł wiedzę, ten nie jest mądry, kto jest mądry, ten nic nie wie. Mędrcy niczego nie gromadzą”

[LXXXI]