Sex puncta mystica

Böhme Jakob

„każda rzecz zmierza do swojej własnej magii”

[1, 9]

„Każda postać stwarza swą istotę przez własne pożądanie”

[2, 4]

„każda wyobraźnia pożąda jedynie istoty sobie podobnej”

[2, 12]

„Życie człowieka […] zapala się we wszystkich istotach i naznacza się wszystkimi istotami”

[2, 13]

„Coś, co jest Jednością, nie zna ani zakazu ani prawa”

[3, 1]

„zło musi służyć w życiu dobru”

[3, 26]