Samotwórstwo

„Nic nie może mnie zabezpieczyć ani uchronić przede mną samym. Odcięty od świata i swojej istoty przez nicość, którą jestem ja sam, mam urzeczywistniać sens świata i własnej istoty”

[Byt i nicośœć – Sartre Jean Paul]

„Byt jest wszędzie dokoła mnie […] naprzeciw mnie, wokół mnie, ciąży na mnie, osacza mnie […] to drzewo, ten pejzaż: byt i nic poza tym. Chcę uchwycić ten byt i nie odnajduję niczego więcej, jak siebie samego

[Byt i nicośœć – Sartre Jean Paul]

„ja sam jestem swoimi własnymi możliwościami […] układ czy też uporządkowanie użytecznych środków w świecie jest obrazem moich możliwości”

[Byt i nicośœć – Sartre Jean Paul]

„Strach […] nie przychodzi skądś, ale sam go tworzysz”

[Drewniane morze – Carroll Jonathan]

„To, co nie może być pojęte przez coś innego, winno być pojęte samo przez siebie”

[Etyka – Spinoza Baruch de]

„Wszystko dzieje się tak, jak gdyby jakaś istota niezdecydowana i mglista, którą można nazywać, jak się chce, człowiekiem lub nadczłowiekiem, usiłowała się urzeczywistnić i doszła do tego jedynie tak, że część siebie samej pozostawiła po drodze”

[Ewolucja twórcza – Bergson Henri]

„trzeba było wszystko zniszczyć, żeby zrobić z siebie coś lepszego”

[Fight Club – Palahniuk Chuck]

„Prawda o życiu nie została ci dana. Sam ją stwarzasz. W każdym momencie stwarzasz samego siebie”

[Księga ego – Osho]

„Obserwując siebie, siebie ożywiamy”

[Kwietny pył – Novalis]

„jeśli istnieję, to tylko dlatego, że brzydzę się istnienia. To ja, to ja sam wyciągam się z nicości, do której pragnę podążyć: nienawiść, niesmak istnienia to są także sposoby, abym istniał, abym zagłębił się w istnieniu”

[Mdłości – Sartre Jean Paul]

„Biedne stworzenia, które nie macie odwagi stać się wyjątkowymi, stać się potworami”

[Pokusa istnienia – Cioran Emilé M.]

„Rzecz, która istnieje i może istnieć, uświadamiasz sobie bezpośrednio […] sam jesteś tą rzeczą”

[Powołanie człowieka – Fichte Johann Gottlieb]

„świadomość rzeczy poza nami bezwarunkowo niczym więcej nie jest jak tylko wytworem własnej naszej zdolności wyobrażeniowej”

[Powołanie człowieka – Fichte Johann Gottlieb]

„wszystko istnieje tylko w tobie i dzięki tobie”

[Powołanie człowieka – Fichte Johann Gottlieb]

„Któż ja jestem? Podmiot i przedmiot zarazem, coś powszechnie uświadamiającego i uświadamianego, oglądającego i oglądanego, myślącego i pomyślanego zarazem. Jako jedno i drugie mam być przez siebie samego tym, czym jestem, mam wyłącznie przez siebie samego tworzyć pojęcia, wręcz przez siebie samego wytwarzać stan, leżący poza pojęciem”

[Powołanie człowieka – Fichte Johann Gottlieb]

„chwytam wieczność i strząsam z siebie życie w prochu i wszelkie inne życia zmysłowe, jakie mnie jeszcze oczekiwać mogą i wznoszę się wysoko ponad nimi. Staję się dla siebie samego jedynym źródłem wszelkiego swego bytu i swoich przejawów. Odtąd, bez względu na coś poza sobą posiadam życie w sobie samym. Wola moja, którą ja sam, nie zaś ktoś obcy wplątuje w porządek tamtego świata, jest źródłem prawdziwego życia i wieczności”

[Powołanie człowieka – Fichte Johann Gottlieb]

„wszystko, co przeżywamy, jest twórcze”

[U bram teozofii – Steiner Rudolf]

„jaka jest myśl człowieka, takim się staje”

[Upaniszady – Nieznany]

„Jesteś niewolnikiem tego, coś stworzył”

[Wahadło Foucaulta – Eco Umberto]

„chciej siebie, a staniesz się sobą”

[Wędrowiec i jego cień – Nietzsche Friedrich]