Rozprawa o metodzie

Kartezjusz
[strony podług: Wyd. Zielona Sowa, Kraków, 2002.]

„nie szukać już innej wiedzy prócz tej, jaką mógłbym znaleźć w samym sobie lub też w wielkiej księdze świata”

[s. 11]

„o każdej rzeczy istnieje tylko jedna prawda, kto ją znajdzie, wie o niej wszystko, co można wiedzieć”

[s. 18]

„wszystko, co kiedykolwiek dotarło do mego umysłu, nie bardziej jest prawdziwe niźli złudzenia senne”

[s. 25]

„jestem substancją, której całą istotą […] jest […] myślenie […] która, aby istnieć, nie potrzebuje żadnego miejsca, ani nie zależy od żadnej rzeczy materialnej”

[s. 26]