Relacja

„Przebywam w twoim świecie, ale nie należę do niego”

[Białe jabłka – Carroll Jonathan]

„Czasem trzeba kogoś dotknąć, żeby utwierdzić się we własnym istnieniu”

[Całując Ul – Carroll Jonathan]

„postępowaniem naprawdę naszym jest postępowanie woli, która nie usiłuje naśladować umysłu […] czyn wolny jest niewspółmierny z myślą”

[Ewolucja twórcza – Bergson Henri]

„to, co zewnętrzne, jest wyrazem tego, co wewnętrzne”

[Fenomenologia ducha – Hegel Georg Wilhelm Friedrich]

„To, co najniższe, jest […] jednocześnie tym, co najwyższe”

[Fenomenologia ducha – Hegel Georg Wilhelm Friedrich]

„Bądź zwyczajny, a na pewno staniesz się wyjątkowy. Gdy zaś będziesz próbował stać się niepowtarzalny, pozostaniesz kimś przeciętnym”

[Księga zrozumienia – Osho]

„Kiedy myślę do ciebie, myśl moja odbija się w twoim umyśle”

[Ludzie jak bogowie – Wells Herbert George]

„Jeśli potrafisz zająć się problemem bez żadnych gotowych rozwiązań, problem podpowie ci, jak można go pokonać […] Kiedy jesteś w złości, słuchaj jej, a znajdziesz klucz, który otworzy drzwi współczucia. Kiedy ogarnia cię seks, słuchaj swej seksualności, a znajdziesz drzwi do samadhi. Słuchaj swojej chciwości, a zaskoczy cię ukryta w niej tajemnica dzielenia się […] jeśli stoisz w obliczu problemu, wejdź w niego”

[Mądrość piasków – Osho]

„Każda powierzchowność kryje w sobie głębię […] Powierzchnia zwiera głębię, a głębia nie może istnieć bez powierzchni […] chwilowe zawiera wieczne! Chwila jest wiecznością”

[Mądrość piasków – Osho]

„Możesz o tym pisać, krzyczeć, mruczeć […] malować […] grać […] srać […] dopóki tego nie robisz”

[Nagi lunch – Burroughs William Seward]

„Jeśli nie można powiedzieć, że się ufa samemu sobie, jak można twierdzić, iż ufa się komuś innemu”

[Poza ciszą – Carroll Jonathan]

„Co wyższemu typowi człowieka służy do pożywienia lub do pokrzepienia, to dla znacznie odmiennego i niższego typu musi być nieomal trucizną”

[Poza dobrem i złem – Nietzsche Friedrich]

„gdy długo spoglądasz w otchłań, również otchłań spogląda w ciebie”

[Poza dobrem i złem – Nietzsche Friedrich]

„u m y s ł  i  m a t e r i a  s ą  k o r e l a t a m i [...] jedno jest tylko odbiciem drugiego, ba, są właściwie jednym i tym samym”

[Świat jako wola i przedstawienie – Schopenhauer Artur]

„Jeśli jesteś uporządkowany, wtedy cały świat jest uporządkowany dla ciebie. Kiedy jesteś w harmonii, wtedy cała egzystencja jest w harmonii dla ciebie. Kiedy jesteś w zamęcie, wtedy cały świat jest zamętem. Porządek nie może być fałszywy, nie może być narzucony. Kiedy narzucasz sobie jakiś porządek, stajesz się po prostu rozszczepiony; w głębi trwa zamęt”

[Transformacja przez tantrę – Osho]

„Nie mając dostępu do prawdziwego chaosu, nigdy nie osiągniemy prawdziwego pokoju”

[Udław się – Palahniuk Chuck]

„zwycięstwo osiąga się przez rezygnację”

[Upadek w czas – Cioran Emilé M.]

„Czy ten, kto swoje wady i braki wciąż ogląda w lustrze, jest mniej próżny i zapatrzony w siebie niż ten, kto myśli tylko o swoich cnotach i piękności?”

[Wybór pism – Feuerbach Ludwik]

„Co mnie obchodzi ujadanie gazet, jeżeli czytam swoje imię wpisane do księgi nieśmiertelności? […] Cóż plama gnoju ulicznego na nogach, jeżeli moja głowa świeci na niebie jako gwiazda pierwszej wielkości? Cóż cień za moimi plecami, jeżeli mam światło przed oczami? Jeżeli istota jest za mną, czym może być przeciw mnie nieistota?”

[Wybór pism – Feuerbach Ludwik]

„By móc jakąś świętość wznieść, t r z e b a  j a k ą ś  ś w i ę t o ś ć  z b u r z y ć”

[Z genealogii moralności – Nietzsche Friedrich]

„Nie dla ciebie tu jestem, ale dla siebie”

[Zaślubiny patyków – Carroll Jonathan]