Obcy

Camus Albert
[strony podług: Wyd. PIW, Warszawa, 1967.]

„Wszystkie zdrowe istoty życzyły sobie, mniej lub bardziej, śmierci tych, których kochały”

[s. 67]

„Nie mam nic ważnego do powiedzenia, więc milczę”

[s. 68]

„trzeba, aby […] stał się jak dziecko o duszy nietkniętej, gotowej do przyjęcia wszystkiego”

[s. 70]

„od chwili gdy nauczyłem się wspominać, nie nudziłem się już wcale”

[s. 79]

„Moje zmartwienie przeszkadzało mi widzieć cokolwiek”

[s. 92]

„Wszystko jest prawdziwe i nic nie jest prawdziwe”

[s. 92]

„nie można być zawsze rozsądnym”

[s. 110]

„Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie o tym, czego nie zna”

[s. 111]

„człowiek nie jest nigdy zupełnie nieszczęśliwy”

[s. 113]

„życie nie jest wcale warte trudu przeżywania”

[s. 113]

„sprawiedliwość ludzka jest niczym, a wszystkim jest sprawiedliwość Boga”

[s. 117]

» Obcy
» Upadek