Nowa Jeruzalem i jej Niebiańska Nauka

Swedenborg Emanuel
[strony podług: Wyd. SWEDENBORG SOCIETY, London, 1938.]

„żyć […] to chcieć i czynić”

[s. 6]

„ciało […] nic z siebie nie działa, lecz z ducha”

[s. 23]

„Wiara […] gdy […] jest wiarą wyznawaną ustami, nie sercem […] sama w sobie nie jest wiarą”

[s. 47]

„Wszelka wolność z miłości się wywodzi”

[s. 57]

„Niebo jest u każdego człowieka […] albowiem niebo jest w człowieku”

[s. 81]

„ciało jest obrazem […] duszy”

[s. 96]