Natura

„wszystkie twory natury mają w nas swój prawzór”

[Demian – Hesse Hermann]

„Natura jest objawionym Bogiem. Natura jest ciałem Boga, formą Boga, świątynią Boga”

[Doświadczanie tantry – Osho]

„Przyroda, inaczej niż ludzie, ma dobrą pamięć”

[Durne serce – Carroll Jonathan]

„W przyrodzie nie ma nic przypadkowego”

[Etyka – Spinoza Baruch de]

„Gdyby człowiek zawsze podążał za wskazaniami natury, nie poznałby wstydu”

[Julietta. Powodzenie występku – Sade Donatien Alphonse François de]

„to, co w swym szaleństwie nazywacie deprawacją, zawsze jest tylko stanem naturalnym człowieka”

[Julietta. Powodzenie występku – Sade Donatien Alphonse François de]

„natura niczego nie stworzyła na próżno”

[Julietta. Powodzenie występku – Sade Donatien Alphonse François de]

„natury nic nie jest w stanie obrazić”

[Justyna, czyli nieszczęścia cnoty – Sade Donatien Alphonse François de]

„natura odsłania swe tajemnice chętniej, gdy nie skazuje się jej na śmierć”

[Klub Dantego – Pearl Matthew]

„Natura zawsze nosi barwy ducha”

[Natura – Emerson Ralph Waldo]

„Natura stworzona została, by współdziałać z duchem w dziele oswobodzenia człowieka”

[Natura – Emerson Ralph Waldo]

„Zezwalając na człowieka natura dopuściła się czegoś znacznie poważniejszego niż tylko błędu w rachunku – mianowicie zamachu na samą siebie”

[O niedogodności narodzin – Cioran Emilé M.]

„Przyroda ogląda siebie w każdym człowieku z innego stanowiska”

[Powołanie człowieka – Fichte Johann Gottlieb]

„ty w ogóle nie istniejesz; to tylko przyroda w tobie dba o swoje samozachowanie”

[Powołanie człowieka – Fichte Johann Gottlieb]

„przyroda jest tylko odbiciem, cieniem naszej woli”

[Świat jako wola i przedstawienie – Schopenhauer Artur]

„Wyhodować zwierzę […] czy nie to właśnie jest owym paradoksalnym zadaniem, które postawiła sobie natura w stosunku do człowieka?”

[Z genealogii moralności – Nietzsche Friedrich]