Mysterium pansophicum

Böhme Jakob

„Nic jest pragnieniem Czegoś”

[1, 1]

„poznajemy, czym jest Bóg z natury”

[4, 9]

„W stworzeniach tego świata można poznać wszystko”

[5, 6]

„ten, kto chce poznać antychrysta, nie musi go daleko szukać, znajdzie go we wszystkich domach”

[8, 14]

„jest […] dwóch magów […] Jeden jest Duchem Boga […] a drugi duchem rozumu […] I lepiej nie może się człowiek wypróbować, jak obserwować z powagą, do czego przynagla go jego pragnienie i ochota. Jakie będzie miał pragnienie, takiego też będzie miał przewodnika i takich spraw zostanie dzieckiem”

[9, 1]

„poskromienia źródła gwiazd nie dokona ani mądrość ani sztuka, lecz intensywność pragnienia”

[9, 2]

„I antychryst może nazywać się dzieckiem Boga”

[9, 3]