Mariette w ekstazie

Hansen Ron
[strony podług: Wyd. Rebis, Seria: Salamandra, Poznań, 2000.]

„dusza odnajduje prawdziwe szczęście jedynie w miłości”

[s. 69]

„o wiele prościej jest modlić się i trwać w zjednoczeniu z Bogiem, kiedy widzi się w Nim źródło i sumę wszystkiego, co się robi”

[s. 77]

„Bóg będzie moim lekarzem”

[s. 103]

„Bóg […] nigdy nie jest w sprzeczności ze sobą, tylko z naszym niedoskonałym rozumieniem Go”

[s. 161]