Magia

„Magia przemawia wieloma językami ludzkiego serca”

[Brida – Coelho Paulo]

„Czasami specyficzne moce wynikają z sytuacji – nie są nam przyrodzone”

[Kości Księżyca – Carroll Jonathan]

„jest […] dwóch magów […] Jeden jest Duchem Boga […] a drugi duchem rozumu […] I lepiej nie może się człowiek wypróbować, jak obserwować z powagą, do czego przynagla go jego pragnienie i ochota. Jakie będzie miał pragnienie, takiego też będzie miał przewodnika i takich spraw zostanie dzieckiem”

[Mysterium pansophicum – Böhme Jakob]

„każda rzecz zmierza do swojej własnej magii”

[Sex puncta mystica – Böhme Jakob]

„Jak można się nauczyć magii, jeśli nie potrafi się nawet kontrolować własnego głosu i własnych emocji?”

[Śpiąc w płomieniu – Carroll Jonathan]