Księga zrozumienia

Osho
[strony podług: Wyd. Czarna Owca, Warszawa, 2009.]

„cała egzystencja i materialna, i duchowa to właściwie jedna energia, wyrażająca się na dwa sposoby”

[s. 19]

„Wszystko, co istnieje, jest dla nas i musimy to wykorzystywać, jak się da – bez poczucia winy, bez wybierania. Bezstronnie cieszyć się wszystkim, co daje materia, i radować tym, do czego zdolna jest świadomość”

[s. 20]

„Jeśli pozostajemy tacy, jacy się urodziliśmy – naturalnie, bez ingerencji tak zwanych przywódców religijnych – zachowujemy wolność, niezależność i integralność. Nie można nas zniewolić”

[s. 22]

„religia – radowanie się powietrzem, morzem, piaskiem i słońcem – ponieważ nie ma innego Boga niż życie”

[s. 23]

„Życie […] przynosi zarówno olbrzymi ból, jak i wielką radość. Cierpienie i przyjemność to dwie strony tego samego medalu. Jeśli wykluczamy jedną, musimy usunąć i drugą. Jedno z największych odwiecznych nieporozumień to przekonanie, że można pozbyć się bólu i zachować przyjemność, ominąć piekło i zdobyć niebo; uniknąć zła i doświadczać tylko dobra. To wielkie złudzenie […] Aspekty pozytywny i negatywny zawsze idą w parze. To dwie strony tej samej energii. Musimy przyjąć je obie”

[s. 31]

„Wiara ukrywa naszą ignorancję […] Wszystko, co oparte na wierze, jest nieprawdziwe, jest złudzeniem”

[s. 104]

„Wiara jest bezsilna. Wątpliwości to ogromna energia. Wiara jest trupem. Możesz wlec go za sobą, jeśli chcesz, ale pamiętaj, że to zbędne obciążenie. Wkrótce zaczniesz cuchnąć tak jak zwłoki i sam się nimi staniesz”

[s. 109]

„Wszystkiemu na świecie można zaprzeczyć, ale nie temu, że istniejesz. Jesteś najbardziej podstawową rzeczywistością – niezaprzeczalną i niepodważalną”

[s. 111]

„Każdy rodzi się jako jedyna w swoim rodzaju indywidualność, mająca własne przeznaczenie. Naśladownictwo to zbrodnia, to przestępstwo […] Życie jest tak twórcze, że nigdy niczego nie powiela”

[s. 148]

„Piękno wypływa z tego, że coś jest całością”

[s. 154]

„Jednostka sama w sobie to wszechświat”

[s. 160]

„Prawda nie ma nic wspólnego z tłumem; zawsze była odkrywana tylko przez jednostki”

[s. 162]

„Bądź zwyczajny, a na pewno staniesz się wyjątkowy. Gdy zaś będziesz próbował stać się niepowtarzalny, pozostaniesz kimś przeciętnym”

[s. 172]

„Prawda może objawić się tylko w nas samych. Nikt nam jej nie da”

[s. 187]

„W drzewach, rzekach, górach, oceanach, oczach i sercach ludzi jest ta sama pieśń, ten sam taniec, a my w nim uczestniczymy”

[s. 187]

„Każde dziecko przychodzi na świat jako mędrzec”

[s. 194]

„unikając cierpienia, unikasz również szczęścia”

[s. 208]

„każda istota ludzka to nieskończoność”

[s. 242]

„Człowiek rodzi się jako larwa. I niestety wielu umiera w takim stanie […] Bardzo niewielu ludzi przeobraża się w gąsienice […] Jeszcze rzadziej jakiś człowiek […] przeradza się w motyla”

[s. 245]

„Dopóki nie wyrosną nam skrzydła i nie staniemy się istotami skrzydlatymi, nie będziemy mieć duszy”

[s. 245]

„Umotywowany ruch oznacza sen”

[s. 261]