Księga mądrości

Osho
[strony podług: Wyd. KOS, Katowice, 2010.]

„Wszystko czego potrzebujesz, wszystko czego możesz potrzebować, już masz”

[s. 12]

„Niechęć, nielubienie, nienawiść, wstręt – tworzą jedną trzecią twojego piekła. Przywiązanie, lubienie, kurczowe trzymanie się, zaborczość – tworzą kolejną jedną trzecią twojego piekła. Obojętność wobec wszystkiego, przez co nie jesteś ani przyciągany, ani odpychany – to trzecia część, ostatnia jedna trzecia twego piekła”

[s. 27]

„Rzeczywistość jest tajemnicą, nie jest pytaniem, które można zadać. Jest tajemnicą, którą trzeba przeżyć, doświadczyć, tajemnicą, którą trzeba pokochać, w której trzeba zniknąć, utonąć”

[s. 32]

„ludzie są jak rury, przez które życie przepływa jak niestrawione jedzenie”

[s. 55]

„Wiara nie może dać ci prawdy, jest tylko udawaniem. Jest tania, jest plastikowym kwiatem”

[s. 64]

„Zło nie jest przeciwko tobie, ty tylko nie wiesz, jak go użyć”

[s. 109]

„kimkolwiek jestem, jestem własnym dziełem”

[s. 112]

„Dziecko wnosi w egzystencję oczy pełne zachwytu”

[s. 147]

„Żyjesz w świecie, który tworzysz”

[s. 192]

„Życie samo w sobie jest celem, nie jest środkiem do jakiegoś celu, samo jest celem”

[s. 300]

„Bóg pozostaje pustym słowem, dopóki nie wlejesz w nie jakiejś zawartości dzięki własnemu egzystencjalnemu doświadczeniu”

[s. 313]

„Życie samo w sobie nie ma znaczenia. Jest znaczące tylko wtedy, gdy potrafisz śpiewać pieśń wiecznego, jeśli potrafisz uwolnić trochę aromatu Boga, boskości, stać się kwiatem lotosu – nieśmiertelnym, wiecznym. Jeśli potrafisz stać się czystą miłością, jeśli potrafisz upiększyć tę egzystencję, być dla niej błogosławieństwem, jedynie wtedy życie ma znaczenie, w przeciwnym razie nie ma sensu. Przypomina czyste płótno: możesz wciąż je dźwigać i umrzeć pod jego ciężarem, ale jaki to ma sens? Namaluj coś na nim”

[s. 368]

„Do świątyni Boga prowadzi wiele drzwi”

[s. 399]

„Ludzie wierzą w kłamstwa, prawda nie potrzebuje wierzących”

[s. 414]

„Każdy, kto należy do jakiegoś tłumu z powodu strachu, z powodu uwarunkowania, z powodu pewnego rodzaju hipnozy, nie jest naprawdę człowiekiem”

[s. 456]

„gdy wierzysz w coś, czego nie poznałeś, gromadzisz wokół siebie ciemność”

[s. 458]

„Życie nie jest czymś gotowym, dostępnym. Masz takie życie, jakie tworzysz, bierzesz z życia to, co w nie wkładasz. Najpierw musisz nadać mu znaczenie. Musisz dodać mu koloru, muzyki i poezji, musisz być twórczy. Jedynie wtedy będziesz żywy”

[s. 535]

„Człowiek, który żyje z ustalonymi ideami, żyje martwym życiem”

[s. 538]

„ludziom tylko przybywa lat, nie dojrzewają”

[s. 582]

„To, co jest kompletne, jest martwe”

[s. 595]