Jutrzenka

Nietzsche Friedrich

„rzeczy są tylko granicami człowieka”

[48]

„Źle myśleć znaczy czynić złym”

[76]

„Żyjemy w świecie fantomów! Jest to świat […] z naszych marzeń”

[118]

„w każdym słowie […] pobrzmiewa śmiech błędu, urojenia, ułudy”

[423]

„prawda jako pewna spójna całość służy tylko duszom mocarnym i nieszkodliwym zarazem, które osiągnęły pełnię radości i spokoju […] i które stać […] na  p o s z u k i w a n i e  p r a w d y; albowiem inni ludzie szukają dla siebie  r e m e d i ó w  i choć odczuwają ogromną dumę z powodu swego intelektu i swobody tegoż, n i e  zależy im na prawdzie”

[424]

„Ludzie stali się istotami  c i e r p i ą c y m i, a to za sprawą własnej moralności, która przyniosła im w sumie zaledwie tyle, iż mają siebie za zbyt dobrych i zbyt ważnych, by żyć tu, na Ziemi”

[425]

„Im częściej myślimy o wszystkim, co było i będzie, tym bledsze staje się w naszych oczach to, co jest teraz”

[441]

„Żyć jak ptak, który przybywa i odlatuje i nie nosi w dziobie żadnego imienia”

[470]

„Im wyżej się wznosimy, tym mniejszymi ludźmi wydajemy się tym, którzy nie umieją latać”

[574]