Instynkt pięknej Inez

Fuentes Carlos
[strony podług: Wyd. Libros, Seria: Klasyka współczesności, Warszawa, 2002.]

„czasami to, czego nie widzimy, myli nam się z naszą własną nierealnością”

[s. 140]

„Czy wszystko, co ukryte, czeka po prostu na nasze uważne spojrzenie?”

[s. 142]

„dawniej wszyscy mieliśmy taki sam głos”

[s. 147]

„Śmierć jest obecna we wszystkim, o czym zapomnieliśmy za życia”

[s. 155]