De Regeneratione

Böhme Jakob

„jeśli nasze królestwo jest w niebie, wtedy niebo musi być w nas”

[1, 7]

„cała nasza istota powinna być głodem i pragnieniem tego, czego pożąda, co sobie wyobraża i czemu pozwala osobliwie wchłonąć samego siebie”

[4, 2]

„święty ma swój kościół w sobie, jak i we wszystkich miejscach, wtedy gdy patrzy, gdy chodzi, gdy leży czy siedzi, zawsze jest ze swoim kościołem”

[6, 14]

„Zmyślaj, szydź, krzycz, śpiewaj, wygłaszaj kazania, nauczaj jak chcesz. Jeśli nie jesteś otwarty na wewnętrznego nauczyciela i słuchacza, wtedy wszystko jest […] fantazją i atrapą”

[6, 18]