Człowiek z Nazaretu

Burgess Anthony
[strony podług: Wyd. vis-a`-vis/Etiuda, Kraków, 2007.]

„święta wiedza […] często zwana bywa szaleństwem”

[s. 66]

„Czym jest śmierć […] Długą nieobecnością”

[s. 81]

„Wiem, że prawo zabrania, tylko nie wiem, dlaczego”

[s. 82]

„– Skąd jesteś […] – Jestem z dwóch miejsc […] proch z ziemi […] duch od Boga”

[s. 94]

„oczyszczenie od woli grzechu jest również oczyszczeniem od woli czynienia dobra”

[s. 114]

„niewola, którą człowiek cierpi, to niewola, którą sam sobie narzuca”

[s. 115]

„miłość […] myśli tylko sama o sobie”

[s. 138]

„wasz wróg – który boli was, który was dręczy, który was napawa nienawiścią […] jest wami”

[s. 224]

„Czas nie maszeruje […] czas tańczy”

[s. 263]

„trzeba kochać samego siebie, nim zacznie się kochać innych”

[s. 353]