Ciało

„Jeśli działamy w świecie materialnym, świat materialny oddziałuje na nas”

[Amerykańscy bogowie – Gaiman Neil]

„Nie ma ciał pięknych ani brzydkich, bo wszystkie przebyły tę samą drogę i są odzwierciedleniem duszy, która je zamieszkuje”

[Brida – Coelho Paulo]

„Zważ na to ciało, malowaną figurę, nagromadzoną masę ran — niezdrowe […] bez niczego stałego czy trwałego”

[Dhammapada – Budda]

„ciało nie jest niczym złym, to dusza jest zła”

[Dziennik Jaskółki – Nothomb Amélie]

„ciało […] wyraża istotę Boga”

[Etyka – Spinoza Baruch de]

„He […] was […] a prisoner in the narrowest cell […] the cell of his own […] body”

[Johnny Got His Gun – Trumbo Dalton]

„przyjemności zmysłowe […] są czyste jak Bóg, który je zsyła”

[Justyna, czyli nieszczęścia cnoty – Sade Donatien Alphonse François de]

„Kamienne mury i żelazne drzwi są dla ciała. Nie mogą zatrzymać ducha”

[Kaftan bezpieczeństwa. Włóczęga wśród gwiazd – London Jack]

„Moje ciało opowiada historię moich błędów”

[Kiedy byłem dziełem sztuki – Schmitt Éric-Emmanuel]

„Naucz się szanować chwilowe, a wieczne zapuka do ciebie […] Kochaj ciało […] Ciało prowadzi do duszy, świat staje się drzwiami do Boga”

[Mądrość piasków – Osho]

„ciało […] nic z siebie nie działa, lecz z ducha”

[Nowa Jeruzalem i jej Niebiańska Nauka – Swedenborg Emanuel]

„ciało jest obrazem […] duszy”

[Nowa Jeruzalem i jej Niebiańska Nauka – Swedenborg Emanuel]

„Wszystko, co przybiera ciało […] staje się groteskowe”

[O niedogodności narodzin – Cioran Emilé M.]

„Im cięższe staje się ciało, tym lżejszy staje się umysł”

[Pan Ibrahim i kwiaty Koranu – Schmitt Éric-Emmanuel]

„Nikt nie jest właścicielem swojego ciała”

[Peplum – Nothomb Amélie]

„ciało, którego każdy por wydziela wystarczająco dużo wyziewów, aby zasmrodzić kosmos, nie jest niczym innym, jak tylko masą nieczystości przemierzaną przez zaledwie odrobinę mniej odrażającą krew, jest tylko wrzodem deformującym geometrię globu”

[Pokusa istnienia – Cioran Emilé M.]

„Nic nie jest lepsze dla ciała niż nieprzeciwstawianie się”

[Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu – Zhuangzi]

„ciało jest niczym innym niż samą wolą, która stała się przedmiotem”

[Świat jako wola i przedstawienie – Schopenhauer Artur]

„nasze ciała to jedynie atomy wibrujące w specyficzny sposób”

[Tajemnica Shambhali – Redfield James]

„ciała, jakąkolwiek by miały budowę czy strukturę, są wyłącznie biernymi ideami w umyśle, który jest od nich bardziej odległy i bardziej się od nich różni niż światło od ciemności”

[Traktat o zasadach ludzkiego poznania – Berkeley George]

„Nie jestem zamknięty w granicach ciała”

[Twierdza – Saint-Exupéry Antoine de]

„kto przyjmuje ciało i krew, ten bierze również na siebie grzechy, gdyż grzechy pochodzą tylko z ciała i krwi”

[Wybór pism – Feuerbach Ludwik]

„Prokreować to kochać plagę i pragnąć, by trwała i srożyła się coraz bardziej”

[Zły demiurg – Cioran Emilé M.]

„ciało nie jest ani dziwne, ani mroczne, lecz tylko zniszczalne – aż do nieprzyzwoitości, aż do szaleństwa. Jest nie tylko siedliskiem chorób, lecz samą chorobą, nieuleczalną nicością, fikcją”

[Zły demiurg – Cioran Emilé M.]