Biały Dominikanin

Meyrink Gustav
[strony podług: Wyd. Pracownia „Borgis”, Wrocław.]

„Urodzić się na tej ziemi znaczy być żywcem pogrzebanym”

[s. 42]

„stokroć jaśniej niż ludzki język mówią niewidzialne usta”

[s. 68]

„Wina i zasługa musi być jednym i tym samym, bo inaczej i jedna, i druga będzie tylko ciężarem”

[s. 105]

„Duch zawsze wyraża się odpowiednio do formy”

[s. 134]

„to, co się kocha, temu się nadaje piętno swej własnej istoty”

[s. 162]