Białe jabłka

Carroll Jonathan
[strony podług: Wyd. Rebis, Seria: Salamandra, Poznań, 2002.]

„Raz w życiu każdy człowiek przeżywa we śnie własną śmierć”

[s. 152]

„Przebywam w twoim świecie, ale nie należę do niego”

[s. 154]

„Nie one cię okłamują – to ty je kłamliwie postrzegasz”

[s. 176]

„istnieje zarówno żywa, jak i martwa jaźń”

[s. 188]

„To, czego szukasz, znajduje się tu i teraz”

[s. 235]

„Nie możesz zmienić przeszłości, ale przeszłość zawsze powraca, żeby zmienić ciebie”

[s. 259]