Bóg-Ludzkość

„Człowiek ma w sobie Boga, ale nim nie jest”

[Czarny koktajl – Carroll Jonathan]

„W swoich codziennych, zwykłych zajęciach, w każdej chwili spotykasz Boga, ponieważ nie ma nikogo innego. Nie możesz spotkać nikogo innego, to zawsze jest Bóg w niezliczonych formach”

[Doświadczanie tantry – Osho]

„Ważne jest nie to, co Bóg myśli o ludziach, ale to, co ludzie myślą o Bogu”

[Dziecko Noego – Schmitt Éric-Emmanuel]

„Bóg […] oglądany jest w sposób zmysłowy bezpośrednio jako jaźń, jako rzeczywisty, jednostkowy człowiek”

[Fenomenologia ducha – Hegel Georg Wilhelm Friedrich]

„Natura boska jest tym samym, co ludzka”

[Fenomenologia ducha – Hegel Georg Wilhelm Friedrich]

„człowiek boski […] ma za ojca swe własne działanie i swą wiedzę, za matkę zaś wieczną miłość

[Fenomenologia ducha – Hegel Georg Wilhelm Friedrich]

„Całe nasze życie to służba Bogu”

[Fragmenty cieplickie – Novalis]

„Bóg […] nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz zsyła ją, aby nowe pobudzić w nas życie”

[Gra szklanych paciorków – Hesse Hermann]

„Jeśli Bóg istnieje, musi się śmiać […] Mówisz, że jeśli Bóg istnieje, jego istnienie zależy od tego, czy to udowodnisz czy nie. Cokolwiek robisz, czy udowadniasz jego istnienie, czy je obalasz […] myślisz, że jego istnienie zależy od twoich argumentów?”

[Hsin Hsin Ming – Osho]

„Bóg pozostaje pustym słowem, dopóki nie wlejesz w nie jakiejś zawartości dzięki własnemu egzystencjalnemu doświadczeniu”

[Księga mądrości – Osho]

„Do świątyni Boga prowadzi wiele drzwi”

[Księga mądrości – Osho]

„On […] zwykł był siebie nazywać po prostu synem Boga […] Oszukiwali więc swoje niespokojne sumienia, traktując go nie jako światło swoich dusz, ale jako jakiegoś magicznego Boga”

[Ludzie jak bogowie – Wells Herbert George]

„Ludzie są marionetkami wypełniającymi pragnienia Boga”

[Mahabharata – Dharma Krishna]

„Zawsze gdy idziesz oddać cześć idolowi, nie jesteś zainteresowany Bogiem, ale osiągnięciem jakichś korzyści. Wszystkie twoje modlitwy są ziemskie – prosisz o coś. Prawdziwa modlitwa o nic nie prosi”

[Mądrość piasków – Osho]

„Bóg jest absolutnie z ciebie zadowolony, tylko ty nie jesteś zadowolony z siebie”

[Mądrość piasków – Osho]

„mądrość ludzi jest szaleństwem w oczach Boga”

[Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam… – Coelho Paulo]

„człowiek […] wymyślił Boga, aby uczynić z władzy […] rzecz świętą”

[Nieznośna lekkość bytu – Kundera Milan]

„– Bóg się nie zmienia. – Ale ludzie tak”

[Nowy wspaniały świat – Huxley Aldous]

„sprawiedliwość ludzka jest niczym, a wszystkim jest sprawiedliwość Boga”

[Obcy – Camus Albert]

„My sami jesteśmy Bogiem i Diabłem”

[Rozpustne nasienie – Burgess Anthony]

„Bez wątpienia sam Bóg jest zaskoczony, widząc, jak odrażająco głupia i nieczuła jest naprawdę bestia ludzka”

[Sexus – Miller Henry]

„Po co wyzbywać się Boga, żeby na powrót upaść w siebie? Na co ta wymiana ścierw?”

[Sylogizmy goryczy – Cioran Emilé M.]

„Człowiek jest święty i prawdziwy, żywym bogiem jest sam człowiek. Nie będziecie mieć innych bogów prócz siebie”

[Valis – Dick Philip Kindred]

„jest tylko jeden bóg i tym bogiem jest sam człowiek”

[Valis – Dick Philip Kindred]

„Bóg jest, a mimo to ludzie sądzą, że trzeba Go nadal szukać”

[Weronika postanawia umrzeć – Coelho Paulo]

„Jeśli Bóg stworzył świat, to człowieka stworzył jako  m a ł p ę  b o s k ą, żeby mieć powód do uciechy”

[Wędrowiec i jego cień – Nietzsche Friedrich]