Aniołowie

„Dajemy schronienie aniołowi w nas samych. Musimy być stróżem tego anioła”

[Muzeum psów – Carroll Jonathan]

„Archaniołowie mogą mówić jedynie wtedy, gdy ludzie zdecydują się słuchać”

[Szatańskie wersety – Rushdie Salman]

„Na drodze do »anioła« […] wyhodował sobie człowiek ów zepsuty żołądek i ów obłożony język, z których powodu nie tylko wstrętną mu się stała radość i niewinność zwierzęcia, lecz i życie samo pełnym niesmaku”

[Z genealogii moralności – Nietzsche Friedrich]

„Nie tyle czystość anioła jest tak cenna, ile fakt, że umie on latać”

[Zwrotnik Koziorożca – Miller Henry]