Świat zmysłów i świat ducha

Steiner Rudolf
[strony podług: Wyd. GENESIS, Gdynia, 2003.]

„wszystko można udowodnić lub wszystkiemu zaprzeczyć”

[s. 17]

„powinniśmy pozwolić przemawiać samym rzeczom, powinniśmy […] pozwolić im wyjawić ich tajemnice”

[s. 28]

„Wszystko coś mówi”

[s. 31]

„Ludzie tak bardzo się zmienili, że bycie poza rajem stało się dla nich największą radością”

[s. 48]

„Materia jest gruzami ducha […] jest duchem, ale duchem rozbitym”

[s. 62]

„nonsens w świecie zmysłów jest prawdą w świecie ducha”

[s. 99]