Śnienie

„Sny są cieniami pragnień”

[A trawa sama rośnie – Osho]

„Umotywowany ruch oznacza sen”

[Księga zrozumienia – Osho]

„Istnieją obrazy: to jedyne, co istnieje. Wiedzą one o sobie tak jak obrazy: obrazy, które przepływają, mimo że niczego nie ma, przed czym by przepływały. Obrazy związane ze sobą obrazami obrazów; obrazy niczego sobą nie obrazujące, bez znaczenia i celu. Ja sam jestem jednym z tych obrazów. Ba, nawet tym nie jestem, lecz tylko powikłanym obrazem obrazów. Cała rzeczywistość zamienia się w magiczny sen, bez życia, o jakim się śni, i bez ducha, któremu się śni; w sen, który w śnie zależy od siebie samego. Oglądanie jest snem; myślenie – źródło wszelkiego bytu i całej rzeczywistości, jaką sobie wyobrażam, mojego bytu, mojej siły i moich celów – jest snem o owym śnie”

[Powołanie człowieka – Fichte Johann Gottlieb]

„Śniąc, że jesteś ptakiem, dosięgasz nieba; śniąc, że jesteś rybą, pogrążasz się w otchłani wodnej. I nie wiadomo, czy wypowiadając dzisiaj te słowa, jesteśmy na jawie czy we śnie”

[Prawdziwa Księga Południowego Kwiatu – Zhuangzi]

„Sny nie są niebezpieczne, nie muszą przeszywać dreszczem, chyba że zaczniemy je traktować jako coś, co się może zdarzyć naprawdę. Jeśli tak się dzieje, to jest to zawsze nasza wina i tylko my sami za to ponosimy odpowiedzialność. Sny niczego nie obiecują”

[Śpiąc w płomieniu – Carroll Jonathan]